KAROLINA OT BAHUR (Катя)

(AKTAVIAN ZOLOTAYA KHORTITSA & DZHORDZHIA ARMANI OT BAHUR)

Рождение: 10.11.2010.

Юный Чемпион России, Юный Чемпион Украины, Чемпион России, Чемпион Украины, Ч РКФ, СACIB, R.CACIB.

РОДОСЛОВНАЯ